• Jedinečná rolová hra, ktorá vzdeláva

    LarXperience

    Larp je celosvetovo využívanou formou rolovej hry, ktorej hlavným prínosom je zážitok. Larp však nie je iba zábava, ale aj učenie. Vzdelávacie larpy sú výborným prostriedkom na formovanie postojov a hodnôt mladých ľudí.

    Jedinečná rolová hra, ktorá vzdeláva
Čo je LARP?

Hra, zážitok, ale aj učenie

LARP alebo live action role-playing game je formou akčnej hry, v ktorej účastníci fyzicky stvárňujú svoje postavy.

Rozhodnutia, ktoré formujú postoje

Vzájomnými rozhovormi, interakciou a hereckou improvizáciou hráči rozvíjajú príbeh, ktorého sú ich postavy súčasťou. V príbehu sú dôležité ich vlastné rozhodnutia.

Ale čo je najdôležitejšie, larpy popri hre a improvizácii otvárajú pre vzdelávanie dôležité témy, ako sú šikana, kyberšikana, predsudky a stereotypy, závislosť na drogách a iné.

Čo je LARP?

Larp ako metóda

Povedz mi, a ja zabudnem.
Ukáž mi to a možno si spomeniem.
Zapoj ma a ja to pochopím.

Konfucius

Aké sú výhody vzdelávacích larpov?

Larp je doslova učenie činnosťou, do ktorého sú aktívne zapojení všetci žiaci a žiačky. Prostredníctvom svojich rozhodnutí formujú nielen dej príbehu, ale aj svoje postoje, hodnoty a názory.

Každý je dôležitý

Všetci účastníci sú plne zapojení, každý má svoju jasne stanovenú úlohu a každý je v hre rovnako dôležitý, čo posilňuje dôveru a zlepšuje komunikáciu a klímu v triede.

Bezpečné prostredie

Účastníci sa môžu vžiť do svojich postáv a vyskúšať si konanie v situáciách, ktoré by v bežnom svete pravdepodobne nezažili.

Všetci sú aktívni

Aktivity majú vysokú mieru interakcie a účastníci sú aktívnymi spolutvorcami deja, preberajú zodpovednosť za rozhodovanie postáv a prijímajú dôsledky.

Reflexia je kľúčová

Reflexia je dôležitou súčasťou každej aktivity – práve počas nej dochádza k uvedomovaniu sú súvislostí a formovaniu hodnôt a postojov.

Pohľad z inej perspektívy

Každý účastník si odnáša vlastný zážitok – novú skúsenosť, ktorá ovplyvňuje jeho nazeranie na svet – zažíva udalosti z inej perspektívy, než je zvyknutý.

Nadväzné aktivity

Aktivita nikdy nekončí vypršaním času – po reflexii môžu nadväzovať ďalšie aktivity, ktoré podporujú formovanie postojov.

Overené expertmi

ČO O LARPOCH HOVORIA UČITELIA A PRACOVNÍCI S MLÁDEŽOU

LARP ako rolová hra je populárnou vzdelávacou metódou aj medzi učiteľmi a pracovníkmi s mládežou. Čoraz častejšie sa stáva súčasťou formálneho a neformálneho vzdelávania.

O projekte

Larp a Erasmus+

Larp je rozšírený po celom sveta. Ide o metódu, ktorú používajú učitelia a pracovníci s mládežou v mnohých krajinách. S niektorými z nich sme spojili naše sily a vďaka programu Erasmus+ sme vytvorili metodické materiály, prostredníctvom ktorých chceme túto rolovú hru predstaviť aj na Slovensku.

KTO JE ZA PORTÁLOM?

Projekt je realizovaný občianskym združením V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v spolupráci českým združením Trendum a Cirkevnou spojenou školou v Tartu z Estónska. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom larpov formovať postoje mladých ľudí, predovšetkým v oblasti tolerancie k odlišnostiam a v oblasti rozhodovania sa o dôležitých otázkach v ich životoch a následného nesenia dôsledkov týchto rozhodnutí.

Vzdelávacie larpy sú vhodné pre žiakov od 13 do 30 rokov a všetky materiály a školenia sú určené pre učiteľov a pracovníkov s mládežou vo formálnom, ako aj neformálnom vzdelávaní.

O projekte
NAPÍŠTE NÁM

CHCEM POUŽÍVAŤ LARPY VO VZDELÁVANÍ

Chcete u vašich žiakov a žiačok formovať postoje a pomáhať im v ich osobnostnom raste? Chcete si s nimi užiť zábavu, ktorá zároveň vzdeláva? Ozvite sa nám. Môžeme prísť k vám a larp vám predviesť alebo vám predstavíme jeho metodiku počas workshopu. Stanete sa tiež členom našej komunity a získate všetky užitočné materiály a informácie.

01.

SPOZNAJ

Zistite, čo sú larpy a ako fungujú vo formálnom školskom aj neformálnom vzdelávacom prostredí

02.

TRÉNUJ

Naučte sa a získajte prax, ako larpy uvádzať, reflektovať a využívať pri výchove a vzdelávaní mládeže

03.

VYUŽÍVAJ

Začnite larpy využívať v triede i mimo nej s komplexnou podporou metodických materiálov a našej komunity

04.

TEŠ SA

Merajte a sledujte výsledky, ktoré larpy prinášajú v práci so žiakmi a mladými ľuďmi pri formovaní ich postojov

Navštívte nás

Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená Slovensko

Zavolajte nám

Phone: +421 948 849 922

Kedy nás zastihnete

Po - Pia: 8:30 - 16:30

Napíšte nám

info@larxperience.com

X